News

DAP, 대기오염 및 기후변화 국제포럼 참여-카자흐스탄 방송

DAP, 대기오염 및 기후변화 국제포럼 참여-카자흐스탄 방송

[Khabar 24]
[저작권자 © Khabar 24. 무단 전재-재배포 금지 – https://24.kz]

https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/352704-sokrashchayushchee-kolichestvo-pyli-v-vozdukhe-ustrojstvo-predstavili-v-seule